Sopon Supamangmee Writer / Columnist

  • เรียนจบมัธยมปลายที่โรงเรียนรังษีวิทยา
  • เรียนจบคณะ Computer Science จาก University of Washington, Seattle
  • เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ Microsoft ห้าปี, หนึ่งในทีมที่เริ่มต้น bing.com
  • เขียนหนังสือเป็นงานอดิเรกมจนเล่มนี้เป็นเล่มที่ 6 แล้ว (The Nerd of MicrosoftStay Busy, Stay Foolish, งานนี้เราต้องรอด]
  • เขียนคอลัมน์ให้กับ The101.world, The People, Billion Brands, Beartai, CapitalRead, a day Bulletin, The Matter, The Standard, Don’t Magazine และ GQ Thailand
  • ออกมาทำธุรกิจของตัวเองเมื่อประมาณสองปีก่อน ซึ่งถือว่าเปิดโลกใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน และทำให้มุมมองของการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปเลย
  • ตอนนี้ยังคงเขียนหนังสือทุกวัน อ่านหนังสือทุกวัน วิ่งอยู่เป็นประจำ สามารถติดตามงานได้จากสื่อด้านบนหรือ Facebook Page
9220A9D6-A632-4E0A-981E-9291B051E7B9

© 2022, All Rights Reserved.

Quick Links