Browse Tag

ความล้มเหลวส่วนใหญ่เกิดขึ้นครั้งเดียว ความเสียใจส่วนใหญ่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก ความเจ็บปวดของการไม่ตัดสินใจนั้นเจ็บยาวนานกว่าความเจ็บปวดของการทำผิดพลาด

1 Article