October 22, 2022
No Comment

อาการผิดปกติทางจิตสะท้อนถึงภาวะความบกพร่องทางบุคลิกภาพ บุคคลจะมีความลุ่มหลงตัวเองมากจนเกินไป เชื่อว่าตนเองสำคัญที่สุด...

October 21, 2022
No Comment

มนุษย์ใช้เวลาครึ่งชีวิตเพื่อสะสม...

October 19, 2022
No Comment

‘ความเสียดาย’ ในชีวิตว่ามันมีประโยชน์ยังไง ซึ่งในความเข้าใจของเราแล้วความเสียดายเป็นอารมณ์ในหมวดหมู่เชิงลบไม่พึงประสงค์ที่ทำให้โลกขุ่นมัว ไม่ต่างจากพวกความรู้สึกโกรธ...

October 18, 2022
No Comment

ถ้าโลกไม่เห็นผลลัพธ์ของสิ่งคุณทำ คุณอยากจะถูกมองว่าเป็น ‘นักลงทุน’ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก แต่ในความเป็นจริงมีสถิติที่แย่ที่สุดในโลกหรือเปล่า?...

October 3, 2022
No Comment

ช้างคือปัญหาที่เรียกว่าเป็น ‘ราก’ ของปัญหาทั้งหมด มันฝังอยู่ข้างใน เป็นพื้นฐานของความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง...

September 27, 2022
No Comment

ที่จริงคำแนะนำทั้งห้าข้อนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างพื้นฐาน แต่เชื่อเถอะว่าตอนที่คุณเริ่มเขียนบางทีมันก็ตันจริง ๆ...